. گل های تولد برای اسفند | گل پروانه | گلفروشی آنلاین | گل پروانه


برای متولدین ماه مارس، گل تولد گل نرگس است. با توجه به اینکه این گل های شاد معمولاً نشانگر فصل بهار هستند، انتخاب مناسب است. در حقیقت، “نرگس” در واقع نام مستعار گل است. نام گیاه شناسی در واقع نرگس است . این اصطلاح به معنای احساس بی حسی است. با توجه به اینکه آلکالوئیدها در نرگس وجود دارد، این نام بار دیگر مناسب است. نرگس ها در واقع گل های سمی هستند. بنابراین باغبانان از این گل برای دور نگه داشتن موجودات استفاده می کنند. پیازها و برگها حاوی کریستالهای سمی هستند که حشرات عاشق خوردن آنها هستند. این کریستال ها در واقع می توانند آنها را بکشند.

نرگس گل تولد اسفند ماه است

خود نرگس نماد عشق بی نظیر است. بنابراین، دادن گل نرگس به کسی نشان دهنده احساس عشق عمیق است که بی نظیر است. در گذشته، نرگس با چرخه مرگ و تولد مجدد همراه بوده است. این به معنای اساطیری یونانی آن برمی گردد.